A Story. __ Ingeborg Bjerke Styve

A Story.
Dette er en undersøkelse av hvordan kroppen og følelsene våre påvirkes av emosjonelle hendelser. 
Noen ganger oppstår situasjoner som endrer livet slik du kjenner det, i større eller mindre grad. Hvordan takler du denne nye virkeligheten når du har spørsmål som kanskje ikke blir besvart, og valg som er vanskelige å ta.

 

Roskva Yasmin Andersen er opptatt av relasjoner; forholdet til seg selv, til egen kropp, og til andre mennesker. Hvordan møter vi oss selv? Hvordan møter vi andre?

 

A Story. er en danseforestilling som deler og berører gjennom en personlig historie, en historie om hvordan Roskva Yasmin sin egen virkelighetsforståelse endret seg. Forestillingen tar for seg spørsmål rundt tilhørighet og forvirring i møte med nye sannheter. Sannheter man har tatt for gitt om seg selv og om andre. Hva er sant og ikke? Kroppen utforsker det som er kjent og ukjent, letende gjennom et tidvis, kaotisk landskap. Kan det som er ukjent være trygt? A Story. er en undersøkelse av hvordan kroppen og følelsene våre påvirkes av sjelesettende hendelser, en dans om store tanker og sterke følelser.

Dansekunster (koreograf/utøver): Roskva Yasmin Andersen

Scenografi: Roskva Yasmin Andersen
Musikk: Live Sollid Schulerud

Video: Ingeborg Bjerke Styve

Produsent: Roskva Yasmin Andersen, Liv Basberg
Støttet av: Bergen Kommune, Norsk Kulturråd
Co-produsent: BIT teatergarasjen
Samarbeidspartnere og residens: Bergen Dansesenter - regionale kompetansesenter for dans, Tou Scene.

Anmeldelse Scenekunst.no: http://www.scenekunst.no/sak/a-danse-erfaringen/

Video: Ingeborg Bjerke Styve

Video: Ingeborg Bjerke Styve

Foto: Tale Hendnes, Mind The Gap 2019

foto- tale hendnes-2-10.jpeg
foto- tale hendnes-2-17.jpg
foto- tale hendnes-2-11.jpeg
foto- tale hendnes-2-15.jpeg
Roskva Yasmin Andersen
dansekunstner