Underneath

Underneath har som mål å presentere dans i en uvant innpakning og møte en bred målgruppe med en serie av bilder, tanker og assosiasjoner for både voksne og barn – danseinteressert eller ei.

Hva er det som binder oss sammen? Roskva Yasmin Andersen / KOLLEKTIVNI utforsker et sensitivt vev av relasjonelle, sosiale, organiske og uorganiske bindinger i et univers der all handling har ringvirkninger. Gjennom en plastikkpresenning viser danserne forbindelser mellom hverandre og omgivelsene. Som en samlet fold beveger de seg igjennom ulike tilstander og stadier. Presenningen danser med og gir sin egen utside til bevegelsene danserne gjør på innsiden. Mennesket beveger materien, og hverken tanker eller gjenstander har klare grenser i folden som skapes. 

Alt har en sammenheng hvor alle handlinger har konsekvenser og reaksjoner. Her henter prosjektet delvis inspirasjon fra den franske filosofen Gilles Deleuze og begrepet hans folden beskrevet i The Fold (1992) om hvordan verden er et kontinuum, der natur og kultur henger sammen, og hvor mennesket stadig kan oppsøke nye tilstander og nye erfaringer. På denne måten er vi avhengige av hverandre og våre omgivelser. Vi henger sammen i konstant forandring, og kan foldes inn og ut i det uendelige. I forlengelsen av Deleuze sine tanker om folden og utvisking av absolutte grenser mellom mennesker, vil forholdet mellom plastikk-materialet og danserne være sentralt. Sammen utgjør de folden; i konstant bevegelse, i kontinuerlig forandring, hvor både danserne og presenningen er totalt avhengige av hverandre.

Koreograf: Roskva Yasmin Andersen
Medvirkende dansere: Lisa Colette Bysheim, Synne Elve Enoksen, Cesilie Kverneland, Amy Pender, Rina Rosenqvist, Ingeborg Bjerke Styve, Brita Grov.
Musikk: Mads Solberg
Lysdesign: Dominique Pollet
Video: Maja Hannisdal
Produsent: Michelle H. Flagstad
Støttet av: Bergen Kommune, Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Bergen Dansesenter, Regionale Kompetansesenter for Dans, co-produsert av Regional Arena for Samtidsdans, BIT Teatergarasjen.

Video/photo: Maja Hannisdal

trailer_nærbilder20.tif
trailer_nærbilder0.tif
trailer_nærbilder30.tif
Roskva Yasmin Andersen
dansekunstner